Glokom Tedavileri
Glokom Nasıl Tedavi Edilir?
  • Medikal tedavi
  • Çeşitli lazer tedavileri
  • Cerrahi yöntemler uygulanabilir.
Medikal Tedavi:
Glokomun tedavisinde kullanılan birçok damla mevcutur. Bunlar değişik mekanizmalarla göz içi basıncını düşürürler. Göz sıvısının yapımını azaltmak veya dışa çıkışını arttırmak yoluyla etki etmektedirler. Önce bir ilaçla tedaviye başlanır, yetmezse ikinci ilaç ilave edilir, yine glokom ilerlemeye devam ediyorsa ameliyat edilir.
Lazer Tedavisi:
Glokom tedavisinde, ilaç tedavisine yeterli cevap alınamayan hastalarda uygulanan laser işlemi, ameliyattan önce uygulanabilen bir tedavi seçeneğidir. Farklı lazer tedavi seçenekleri bulunmaktadır.Gecikmeden uygulandığında bu yöntem çok başarılıdır.
Cerrahi Tedavi:
İlaç tedavisi ile glokom yeterince kontrol altına alınamıyorsa göz içi basıncı arzu edilen düzeye düşürülemiyorsa ameliyat işlemine geçilir. En çok uygulanan ameliyat tekniği “trabekülektomi”dir.